نرم افزار حسابداری عمومی نیمارایان

 

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری نیمارایان در زیر ذکر شده است: 

 

امکان تعریف کدینگ (سرفصل حسابداری) در سطوح: سرگروه ، گروه ، کل ، معین و جزء معین

ثبت سند حسابداری بصورت دستی

اصلاح اسناد تایید نشده

عدم امکان ویرایش سند حسابداری توسط کاربران پس از تایید سند توسط مدیرسیستم

 قطعی سازی اسناد حسابداری در دوره های مختلف

امکان دسته بندی اسناد

امکان تهیه دفاتر حسابداری روزنامه ، روزنامه معین، کل ، معین ، جزء معین و تفصیلی شناور

امکان تعریف حسابهای تفصیلی شناور (این حساب ها قابلیت ارتباط با هر سرفصلی را دارند)

امکان تعریف گروه حساب های تفصیلی

امکان تعریف مراکز

امکان خروجی و ارسال دفاتر حسابداری به نرم افزار اکسل

و...

 

 

سند حسابداری

 

* این نرم افزار برای دانشجویان حسابداری بصورت رایگان عرضه خواهد شد. (دارای محدودیت می باشد)